Lid worden

Criteria voor lidmaatschap

Sportambassadeur geweest zijn voor België of één van de regio’s.

Verkiesbaar zijn alle Belgische sporters die ons land of hun regio vertegenwoordigden in een representatieve ploeg, of ten individuele titel in officiële wedstrijden die op de kalender van de sportbond voorkomen. Sporters die een nationale titel in een team of ploegsport behaalden horen daarbij.

In ruime betekenis kan het lidmaatschap worden toegekend volgens de bijzonderheden van elke sport of discipline aan kampioenen of recordhouders of houdsters en aan diegenen die buitengewone prestaties waargemaakt hebben.

Buitenlandse topsporters die in België verblijven, kunnen ook in aanmerking komen.

Het comité beoordeelt het door de kandidaat voor te leggen sportpalmares en kort curriculum vitae.

Nieuw vanaf 2019:  BIGT – FRIENDS

De afdeling BIGT-FRIENDS staat vanaf 2019 open voor sympathisanten.

Personen met een sportieve geest en instelling, die niet in aanmerking komen volgens voorgaande criteria van sportelite, maar zich verdienstelijk hebben gemaakt in de sport, kunnen hun kandidatuur stellen voor BIGT-FRIENDS.

We denken bijvoorbeeld aan de velen die het net niet tot kampioen gebracht hebben, of zij die jarenlang coach of trainer van topsporters geweest zijn, of internationaal of nationaal scheidsrechter, of jarenlange ervaring als actief bestuurslid in een sportbond of sportclub gehad hebben.

Het volstaat een bericht te schrijven met opgave van de redenen om lid te worden en dit af te geven aan een bestuurslid. De kandidaat wordt dan drie keer uitgenodigd ter kennismaking, waarna het bestuur beslist over de aanvaarding.

BIGT-FRIENDS worden eveneens opgenomen in de vermeldingen op www.bigt.be.

De leden die nu onder het statuut vallen van SYMPATHISANT of  FAMILY MEMBER worden vanaf heden BIGT-FRIENDS.

Bij het kampioenschap kunnen alleen de BIGT-LEDEN voor de titel strijden. De BIGT-FRIENDS spelen dan buiten deze competitie.

Het is wenselijk dat iedereen die aan een evenement deelneemt in BIGT uniform speelt.

Het lidgeld en de voordelen zijn dezelfde als die voor de BIGT-LEDEN: 80 euro per seizoen, min 20 euro korting, hetzij 60 euro, mits betaling voor 1 februari van het lopend jaar.

Lidmaatschap aanvragen

Download aanvraagformulier

Verschillende lidgelden

Full members

Full members zijn de huidige leden met alle bestaande rechten met o.a. deelnemen (gratis) aan kampioenschappen en recht op deelname aan alle open evenementen, tornooien, diners en recepties en bijeenkomsten van BIGT.

€80 per jaar (€60 mits betaling voor 1 februari)

Family members

Family members zijn de partners van de full members en overleden full members. Ze mogen buiten competitie deelnemen als partner tijdens alle open evenementen van BIGT, zowel aan het spelen als diners of recepties op eigen kosten.

€40 per jaar

Past members

Past members zijn leden, of parner die niet meer wensen te spelen (ouderdom, kwetsuur, andere redenen) maar graag deelnemen aan de diners, recepties en niet-golf evenementen van de BIGT.

€20 per jaar