Partner worden

Doel van BIGT BUSINESS PARTNER

Voor de vereniging de middelen verschaffen om de kwaliteit van de evenementen te verbeteren en de merkbekendheid verhogen bij de vele BIGT leden, kaderleden en dikwijls beslissers in hun firma.

Er bestaan 2 soorten partnerschappen:

BIGT BUSINESS PARTNER

Voorbehouden aan firma’s die een BIGT lid hebben in hun directie.

 • De deelname aan deze formule kost slechts 400 € voor een periode van 2 jaar.
 • Het lidgeld voor BIGT lid wordt rechtstreeks aan de onderneming gefactureerd.
 • De firma heeft het recht om een of twee relaties deel te laten nemen aan elk van onze evenementen, mits goedkeuring van de organisator. De namen van de deelnemers moeten tijdig worden ingediend.
 • Kosten van uitnodigingen, green fee, dranken, diner enz. zijn nooit ten laste van BIGT.
 • Uw logo staat op de banner tijdens de prijsuitreiking, en op de website.
 • Mits akkoord van de club, de mogelijkheid om publicitaire actie te voeren tijdens onze evenementen (folders, sampling, info, aanbiedingen)

BIGT COMPANY MEMBER – COMPANY PLAYER

Voorbehouden aan firma’s die geen BIGT lid hebben in hun directie. Uw firma kan COMPANY MEMBER worden.

De deelname aan deze formule kost slechts 600 € voor een periode van 2 jaar.

 • Voor personen die geen “kampioenen status” hebben en dus niet in aanmerking kunnen komen voor volledig lidmaatschap, bestaat volgende regeling.
 • Het lidgeld voor COMPANY MEMBER wordt rechtstreeks aan de firma gefactureerd.
 • Een kandidaat speler doet aanvraag om COMPANY PLAYER te worden, en die wordt door het bestuur in overweging genomen. Ingeval van akkoord, wordt de firma van de kandidaat COMPANY MEMBER.
 • De door het bestuur aanvaarde COMPANY PLAYER vertegenwoordigt zijn/haar firma en  heeft dezelfde speelvoordelen als de andere leden. Uitzondering: deelname aan het kampioenschap, waar hij/zij mag spelen met het toernooi van de gasten.
 • De firma heeft het recht om een of twee relaties deel te laten nemen aan elk van onze evenementen, mits voorafgaande goedkeuring van de organisator. De namen van de deelnemers moeten tijdig worden ingediend.
 • Kosten van uitnodigingen, green fee, dranken, diner enz. zijn nooit ten laste van BIGT.
 • Uw logo staat op de banner tijdens de prijsuitreiking, en op de website.
 • Mits akkoord van de club, de mogelijkheid om publicitaire actie te voeren tijdens onze evenementen (folders, sampling, info, aanbiedingen).